Zaproszenie do udziału w seminarium „Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i dlaczego jest potrzebny?

Zaproszenie do udziału w seminarium „Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i dlaczego jest potrzebny?

Powiatowy Urząd Pracy oraz Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na cykl dwóch bezpłatnych seminariów informacyjnych
w Mińsku Mazowieckim.

Pierwsze jednodniowe seminarium „Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i dlaczego jest potrzebny?”
odbędzie się 14 listopada 2019

Drugie jednodniowe seminarium „O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
w szkole” odbędzie się 28 listopada 2019

Po seminariach przeprowadzone zostaną lekcje pokazowe dla uczniów wybranych szkół pt.: „Najpierw masa później forma – różne drogi budowania własnych kwalifikacji”

Seminaria są adresowane do doradców edukacyjno-zawodowych, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, konsultantów i doradców metodycznych.
Zarejestruj się: https://www.instytutsiag.pl/ibe/minsk-mazowiecki-14-28-11-2019/

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie wszystkich poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w jednej bazie – rejestrze kwalifikacji.

Podczas seminarium dowiesz się:
Czym jest ZSK, dlaczego jest potrzebny i jak wziąć udział w jego tworzeniu?
Kto i jak na tym zyska?
Jakie wsparcie od nas otrzymasz?
Jak można wykorzystać ZSK w edukacji i doradztwie zawodowym?

PARTNERZY
           Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim
Zachęcamy do kontaktu z doradcami w Twoim regionie:
Agnieszka Orzechowska, tel. 573 444 592, a.orzechowska@ibe.edu.pl
Piotr Ciepliński, tel. 573 444 599, e-mail:  p.cieplinski@ibe.edu.pl

Dowiedz się więcej:
www.kwalifikacje.edu.pl,  www.kwalifikacje.gov.pl
Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”
Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 00 | zsk@ibe.edu.pl | www.ibe.edu.pl
NIP 525-000-86-95 | Regon 000178235 | KRS 0000113990 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Dodano: 27.09.2019, do kategorii Aktualności