Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Informujemy,  iż od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.05.2021 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2020 r. wyniosło – 5.457,98 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 136).

I   rok nauki   272,90 zł. (5%)

II  rok nauki   327,48 zł. (6%)

III rok nauki   382,06 zł. (7%)

Przyuczenie do wykonywania określonej 218,32 zł. (4%)

 

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Dodano: 01.03.2021, do kategorii Aktualności