Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło – 6.156,25 zł.

I   rok nauki  307,81 zł. (5%)

II  rok nauki   369,38 zł. (6%)

III rok nauki   430,94 zł. (7%)

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy  246,25 zł. (4%)

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Dodano: 29.08.2022, do kategorii Aktualności