Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło – 6.235,22 zł

I   rok nauki   311,76 zł. (5%)

II  rok nauki   374,11 zł. (6%)

III rok nauki   436,47 zł. (7%)

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy  249,41 zł. (4%)

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Dodano: 30.05.2022, do kategorii Aktualności