Wykaz zawodów

WYKAZ ZAWODÓW
w których realizowana jest nauka zawodu u pracodawców rzemieślników zrzeszonych w Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim

Nr standardu egzaminacyjnego ZRP Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.14.760, zm. Dz.U.14.1145)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622)

(poprzednia klasyfikacja – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 poz. 2094)

Symbol cyfrowy ZAWODY SZKOLNE I POZASZKOLNE Symbol cyfrowy ZAWODY SZKOLNE
(poziom PRK, właściwy minister)
Obszar kształcenia Typ szkoły Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.
 1. 723103 Mechanik pojazdów samochodowych 723103 Mechanik pojazdów samochodowych (III Gosp.)  M  BSI  (K1)
2. 741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych (III Gosp.)  M  BSI  (K1)
3. 721306 Blacharz samochodowy 721306 Blacharz samochodowy (III Gosp.)  M  BSI  (K1)
4. 713201 Lakiernik 713201 Lakiernik (III Gosp.)  M  BSI  (K1)
5. 512001 Kucharz 512001 kucharz (III Turystyki,,)  T  BSI  (K1)
6. 751201 Cukiernik 751201 Cukiernik (III Rynków rolnych)  T  BSI  (K1)
7. 751204 Piekarz 751204 Piekarz (III Rynków rolnych)  T  BSI  (K1)
8. 741103 Elektryk 741103 Elektryk (III Gosp.)  E  BSI  (K1)
9. 343101 Fotograf 343101 Fotograf (III Gosp.)  A  BSI  (K1)
10. 514101 Fryzjer 514101 Fryzjer (IV Gosp.)  A  BSI  (K1)
11. 711204 Murarz-tynkarz 711204 Murarz-tynkarz  E  BSI  (K1)
12. 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  E  BSI  (K1)
13. 751107 Wędliniarz 751107 Wędliniarz  T  BSI  (K1)
 14.  752205  Stolarz 752205 Stolarz (III Gos  A  BSI  (K1)

*- zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnych z 2017 r., nazwa „monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych została zmieniona na nazwę „monter sieci i instalacji sanitarnych

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.14.760, zm. Dz.U.14.1145)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622), stanowiącego wykonanie delegacji zawartej w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – uwzględniono symbole 8 obszarów kształcenia, które przyjęto w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego tj: administracyjno-usługowy (A), budowlany (B), elektryczno-elektroniczny (E), mechaniczny i górniczo-hutniczy (M), rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R), turystyczno-gastronomiczny (T), medyczno-społeczny (Z), artystyczny (S)

Zestawienie sporządzono w Zespole Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego- weryfikacja 7 lipca 2017 r.