WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW KTÓRZY BĘDĄ ZATRUDNIAĆ MŁODOCIANYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Prosimy o zweryfikowanie wieku uczniów z którymi chcą Państwo zawrzeć umowę w roku szkolnym 2020/2021.

Art.190 pkt 1. Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat,

a nie przekroczyła 18 lat.

Zgodnie z informacjami, które uzyskaliśmy jeśli uczeń do 1 września 2020 nie ma ukończonego 15 roku życia aby zawrzeć umowę konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dodano: 04.08.2020, do kategorii Aktualności