STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie  informujemy,  iż od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019 r. wyniosło – 4.839,24 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 742).          

     Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 193,57 zł (4%)

     I   rok nauki   241,96  zł. (5%)

     II  rok nauki   290,35  zł. (6%)

     III rok nauki   338,75  zł. (7%)

 

Dodano: 11.09.2019, do kategorii Aktualności