Stawki uczniowskie

Uprzejmie  informujemy,  iż od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło – 5.331,47 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412)

     Przyuczenie do wykonywania określonej 213,26 zł.(4%)

     I   rok nauki   266,57  zł. (5%)

     II  rok nauki   319,89  zł. (6%)

     III rok nauki   373,20  zł. (7%)

    

Dodano: 29.05.2020, do kategorii Aktualności