STAWKI UCZNIOWSKIE

STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie  informujemy,  iż od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 r. wyniosło – 5.198,58 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 171)

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 207,94 zł (4%)

I   rok nauki   259,93  zł. (5%)

II  rok nauki   311,91  zł. (6%)

III rok nauki   363,90  zł. (7%)

    

Dodano: 21.02.2020, do kategorii Aktualności