Stawki uczniowskie: 01.12.2020 – 28.02.2021

Informujemy,  iż od dnia 01.12.2020 r. do dnia 28.02.2021 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2020 r. wyniosło – 5.168,93 zł.
(Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030)

Przyuczenie do wykonywania określonej 206,76 zł. (4%)

I   rok nauki   258,54 zł. (5%)

II  rok nauki   310,14 zł. (6%)

III rok nauki   361,83 zł. (7%)

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Dodano: 01.12.2020, do kategorii Aktualności