Stawki opłat za egzaminy w 2023 r.

Egzamin mistrzowski:   1 740,52 zł.

Egzamin czeladniczy:        870,25 zł.

Egzamin sprawdzający:    310,80 zł.

Dodano: 19.01.2023, do kategorii Aktualności