Stawki opłat za egzaminy od 01 maja 2021 r.

Po opinii wydanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Związku Rzemiosła Polskiego, opłaty za poszczególne egzaminy wynoszą:

  •      egzamin mistrzowski – 1447,60 zł
  •      egzamin czeladniczy – 723,80 zł
  •      egzamin sprawdzający – 258,50 zł

Dodano: 05.05.2021, do kategorii Aktualności