Rozporządzenie Ministra Klimatu dot. BDO

Szanowni  Państwo

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r.  w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w bazie BDO (Dz.U. 2019, poz. 2531).

Rozporządzenie zostało opublikowane 30 grudnia 2019 roku i  zastąpiło dotychczas  obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2014.

W nowym rozporządzeniu  poszerzono do 46 pozycji –  rodzaje odpadów (wraz z numerem kodu i ilością), które nie podlegają  ewidencji, a w konsekwencji których wytwarzanie w określonych ilościach nie spowoduje obowiązku rejestracji w BDO.

 

Dodano: 08.01.2020, do kategorii Aktualności