Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 18 kwietnia 2021 roku

Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 18 kwietnia 2021 roku
Informujemy, że w dniu 08 kwietnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki (Poz. 651) o przedłużeniu do dnia 18 kwietnia 2021 roku obostrzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dotyczy pracowników młodocianych).
Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.  Do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

link do strony MEN :

Dodano: 09.04.2021, do kategorii Aktualności