PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO I ZWOLNIENIA Z PRACY DO DNIA 26 CZERWCA

Do dnia 26 czerwca wydłużono okres zawieszenia funkcjonalności placówek systemu oświaty, automatycznie wydłuża się o kolejne tygodnie okres ustawowego zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000990

Dodano: 05.06.2020, do kategorii Aktualności