Przedłużenie czasu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 7 czerwca 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 roku Poz. 871 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 roku.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000871

Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia pracodawcy do 7 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

 

Dodano: 22.05.2020, do kategorii Aktualności