Powrót uczniów – klasa III

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod poz. 953 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które dopuszcza od 1 czerwca 2020 roku Uczniów klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych.
Link do rozporządzenia: http://www.monitorpolski.gov.pl/D2020000095301.pdf

 

 

Dodano: 29.05.2020, do kategorii Aktualności