Opłaty za egzamin na rok 2020

Prezes GUS komunikatem z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. ogłosił wzrost cen o 2,3% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 102,3). W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2020 roku po zaokrągleniu do pełnych złotych wynoszą:

  •      egzamin mistrzowski – 1 432 zł
  •      egzamin czeladniczy – 716 zł
  •      egzamin sprawdzający – 256 zł

Dodano: 10.02.2020, do kategorii Aktualności