Młodociani pracownicy – wytyczne obowiązujące od 19 kwietnia 2021r.

W związku z kolejnym przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty, informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2021r. opublikowane zostało rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz. 701).

Zgodnie z nim, zwolnienie młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy od 19 kwietnia 2021r.  nie dotyczy uczniów III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, którzy wracają na zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

W odniesieniu do młodocianych pracowników – uczniów I i II klasy branżowej szkoły I stopnia nadal obowiązuje (do 25 kwietnia  2021r. ) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem… (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z późn. zm.)

Link do informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

Link do treści rozporządzenia : https://www.monitorpolski.gov.pl/D2021000070101.pdf

Dodano: 16.04.2021, do kategorii Aktualności