Dokumenty

Wykaz prac wzbronionychOpłaty za egzamin na rok 2019

W 2019 roku podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 5071,25 zł.
(wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2019 roku) i wynoszą: egzamin mistrzowski 1521,37 zł, egzamin czeladniczy 760,68 zł, egzamin sprawdzający 253,56 zł.

Stawki opłat za egzaminy w 2019 roku (stosując zasady zaokrąglania) będą wynosiły:

  • egzamin mistrzowski – 1 521 zł
  • egzamin czeladniczy – 761 zł
  • egzamin sprawdzający – 254 zł

Kliknij i pobierz plik


Wzór wniosku no dokonanie refundacji

Kliknij i pobierz wzór wniosku


Wzór zaświadczenia o przyjęciu na praktykę

Kliknij i pobierz wzór zaświadczenia


Wykaz prac wzbronionych młodocianym

Kliknij i pobierz wykaz  [Wykaz prac wzbronionych]