STAWKI UCZNIOWSKIE

STAWKI UCZNIOWSKIE Uprzejmie  informujemy,  iż od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia […]

21.02.2020

Opłaty za egzamin na rok 2020

Prezes GUS komunikatem z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. ogłosił wzrost cen […]

10.02.2020

Rozporządzenie Ministra Klimatu dot. BDO

Szanowni  Państwo Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r.  w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów […]

08.01.2020

KASY FINSKALNE ONLINE

Styczeń 2020 r – jako pierwsze warsztaty samochodowe Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązaniu posiadać: a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz […]

11.12.2019

MIKRORACHUNEK PODATKOWY

Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT Więcej informacji na stronie: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/ Aby wygenerować […]

11.12.2019

STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie  informujemy,  iż od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce […]

11.09.2019