Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Informujemy,  iż od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.05.2021 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce […]

01.03.2021

Stawki uczniowskie: 01.12.2020 – 28.02.2021

Informujemy,  iż od dnia 01.12.2020 r. do dnia 28.02.2021 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej […]

01.12.2020

Wznowienie zajęć praktycznych

Wraca kształcenie praktyczne Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych […]

26.11.2020