POSTĘPOWANIE Z PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI

Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii Młodociani pracownicy i limit zatrudnienia w ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo Ustawa z dnia 28 marca […]

01.04.2020

Wsparcie ze strony ZUS – Tarcza Antykryzysowa

Szanowni Państwo, Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje […]

01.04.2020

STAWKI UCZNIOWSKIE

STAWKI UCZNIOWSKIE Uprzejmie  informujemy,  iż od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia […]

21.02.2020

Opłaty za egzamin na rok 2020

Prezes GUS komunikatem z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. ogłosił wzrost cen […]

10.02.2020

Rozporządzenie Ministra Klimatu dot. BDO

Szanowni  Państwo Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r.  w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów […]

08.01.2020