Wynagrodzenie młodocianych

Informujemy, iż od dnia 01.06.2021r. do 31.08.2021 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto: I rok nauki      284,08 zł II rok nauki    340,89 zł III […]

07.06.2021

Stawki opłat za egzaminy od 01 maja 2021 r.

Po opinii wydanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Związku Rzemiosła Polskiego, opłaty za poszczególne egzaminy wynoszą:      egzamin mistrzowski – 1447,60 zł      […]

05.05.2021

Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Informujemy,  iż od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.05.2021 r. obowiązują następujące składki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce […]

01.03.2021