Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych W Mińsku Mazowieckim

Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód
Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód
Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód
Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód
Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód
Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód
Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód
Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód
Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód
Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód
Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód
Szkoła + praktyczna nauka
= Atrakcyjny zawód

Witamy na oficjalnej stronie
Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim

RZEMIOSŁO zawodowe wkonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania określonej działalności gospodarczej we własnym imieniu.
Od najdawniejszych czasów dawało początek gospodarowania wszędzie tam gdzie powstawały bądź odradzały się skupiska ludzi.

Powiatowy Cech Rzemiosł Różych w Mińsku Mazowieckim jest najstarszą organizacją zrzeszającą Rzemieślników i Przędsiębiorców z terenu miasta oraz powiatu.
Cech posiada sztandary: Sztandar Cechu Kowali z 1921 roku oraz Sztandar Masarzy i Wędliniarzy z 1925 roku. W miarę jak powstawały na naszym terenie inne rzemiosła zaistniała potrzeba utworzenia organizacji dla innych branż.

Obecnie w Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim zrzeszonych jest ok. 110 rzemieślników szkolących uczniów młodocianych przede wszystkim w zawodach branży motoryzacyjnej, fryjerskiej oraz spożywczej. Pozostali członkowie Cechu reprezentują rzemiosło budowlane, elektryczne a także stolarstwo i kamieniarstwo.

Cech z upoważnienia Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie sprwuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych oraz współpracyje ze szkołami zawodowymi z terenu powiatu mińskiego.

Aktualności PCRR

Wynagrodzenie młodocianych pracowników

Od dnia 01.06.2024r. do dnia 31.08.2024r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, […]

21.05.2024